Nanotehnoloogia tulevik

Nanotehnoloogia on kujunemisjärgus teadusharu, mida ootab ees kiire ja võimas areng. Ennustatakse, et see hakkab järgnevatel kümnenditel oluliselt kaasa aitama majanduskasvule ja töökohtade loomisele Euroopa Liidus.

Teadlaste arvates on nanotehnoloogial ees neli eri arengupõlvkonda. Praegu on meil käsil nanomaterjalide esimene või võib-olla ka teine põlvkond.

Esimene põlvkond tähendab materjaliteadust laiendatud omadustega, mis saadi nn passiivsete nanostruktuuride inkorporeerimisel. See võib tähendada pinnakatteid ja/või plasti tugevdamiseks kasutatud süsiniknanotorusid.

Teises põlvkonnas hakatakse kasutama aktiivseid nanostruktuure, näiteks bioaktiivseid nanostruktuure ravimi viimiseks konkreetsesse sihtrakku või -organisse. Selleks tuleb nanoosakesed katta eriliste valkudega.

Kolmanda ja neljanda põlvkonna nanomaterjalid muutuvad veel keerukamaks: nt edasiarendatud nanosüsteemid nanorobootika jaoks või nanomaterjalide neljandas põlvkonnas juba molekulaarsed nanosüsteemid, millega juhitakse tehisorganite kasvatamist.

 

Nanomaterjalidesse kujundatud ohutus

Teadlased uurivad nanomaterjalidesse kujundatud ohutuse kontseptsiooni: selle asemel, et katsetada nanomaterjalide ohutust pärast materjalide turule laskmist, peaks ohutuse hindamine olema kaasatud nanomaterjali väljatöötamisse ja innovatsioonietappi.

Eesmärk on pakkuda ettevõtetele kulutõhusamat riskijuhtimist protsessi ja/või toote väljatöötamise varases etapis.