Kosmeetikatoodetes kasutatavad nanomaterjalid

Козметични продукти

ELis turustavaid kosmeetikatooteid reguleerib kosmeetikatoodete määrus. Selles on kehtestatud ELis turustatavate kosmeetikatoodete ohutusraamistik ja keskne teavitussüsteem. Värv- ja säilitusaineid ning UV-filtreid (mis võivad olla nanomaterjalid) tohib kasutada vaid selgesõnalise loa olemasolul.

Tootjad, importijad või nende määratud kolmandad isikud peavad registreerima oma kosmeetikatooted kosmeetikatoodetest teatamise portaali (CPNP) kaudu. Kui toode sisaldab nanomaterjale, peab teavitaja nanomaterjali identifitseerima ja märkima tõenäolise viisi, mille kaudu inimesed võivad sellega kokku puutuda.

Euroopa Komisjon peab andma loa, enne kui värv- ja säilitusaineid ning UV-filtreid tohib kosmeetikatoodetes kasutada. Enne seda vaatab tarbijaohutuse komitee (SCCS) läbi selle aine toksikoloogilised andmed, mille luba taotletakse.

Kui teid huvitab, kas teatud kosmeetikatoode sisaldab nanomaterjale, uurige pakendil olevat koostisainete loetelu. Kosmeetikatootes leiduvaid nanomaterjale tähistab koostisaine nimetusele järgnev sulgudes sõna „nano“.

 

 

Infograafik

 

Infograafiku koostas ECHA EUON-ile ja seda toetas Euroopa Liit ühtse turu programmi kuuluva programmi COSME kaudu.

 

ECHA logo EUON logo EU logo

 

Käesolev dokument on koostatud Euroopa Liidu rahalise abiga. Siin väljendatud seisukohad ei väljenda Euroopa Liidu ametlikku arvamust. ECHA ega Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise korral.