Kosmeetikatoodetes kasutatavad nanomaterjalid

Kosmeetikatooted

ELis turustavaid kosmeetikatooteid reguleerib kosmeetikatoodete määrus. Selles on kehtestatud ELis turustatavate kosmeetikatoodete ohutusraamistik ja keskne teavitussüsteem. Värv- ja säilitusaineid ning UV-filtreid (mis võivad olla nanomaterjalid) tohib kasutada vaid selgesõnalise loa olemasolul.

Tootjad, importijad või nende määratud kolmandad isikud peavad registreerima oma kosmeetikatooted kosmeetikatoodetest teatamise portaali (CPNP) kaudu. Kui toode sisaldab nanomaterjale, peab teavitaja nanomaterjali identifitseerima ja märkima tõenäolise viisi, mille kaudu inimesed võivad sellega kokku puutuda.

Euroopa Komisjon peab andma loa, enne kui värv- ja säilitusaineid ning UV-filtreid tohib kosmeetikatoodetes kasutada. Enne seda vaatab tarbijaohutuse komitee (SCCS) läbi selle aine toksikoloogilised andmed, mille luba taotletakse.

Kui teid huvitab, kas teatud kosmeetikatoode sisaldab nanomaterjale, uurige pakendil olevat koostisainete loetelu. Kosmeetikatootes leiduvaid nanomaterjale tähistab koostisaine nimetusele järgnev sulgudes sõna „nano“.

Categories Display