Nanomaterjalide otsing

New Data Availability System

A new Data Availability System is being developed by ECHA. To begin with this system will take over the responsibility of making REACH registration data available, once it is ready. We expect the first version to be publicly available by the end of 2023.

Since ECHA aims to devote our maximum effort to this new system, we can no longer maintain REACH registration data on the current Dissemination Platform. As such once the IUCLID format change begins on 19th May 2023 we will no longer update REACH registered substance factsheets. The factsheets will remain online, but will not be updated.

As a consequence, REACH registration data will likewise not be updated in Infocards, Brief Profiles, the Advanced search, or the Nanomaterials on the EU market portal. We will inform you of what you can expect in the new system, along with details of when and where to find it.

We appreciate your understanding in the meantime.

DISSEMINATION
PLATFORM

EUON - EU Observatory for Nanomaterials

Nanomaterials in the EU market


No substances were found
Details
(11beta,16alpha(R))-16,17-((Cyclohexylmethylene)bis(oxy))-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione 685-344-5 126544-47-6 Yes Details
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[[2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-?-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-?-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one 638-829-0 217500-96-4 Yes Details
(3-carboxy-1,1'-(1,2-dicyanovinylenebis(nitrilomethylidyne)-2,2'-dinaphtholato)nickel(II)
POLYSYNTHREN-VIOLETT G
403-550-3 205057-15-4 Yes Details
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 Yes Details
1,4-bis(butylamino)anthraquinone 241-379-4 17354-14-2 Yes Yes Details
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone 204-155-7 116-75-6 Yes Yes Details
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone 204-909-5 128-80-3 Yes Details
1,4-diamino-2,3-diphenoxyanthraquinone 229-066-0 6408-72-6 Yes Details
1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazine monohydrochloride 242-903-4 19237-84-4 Yes Details
1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 219-372-2 2425-85-6 Yes Details
1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol 222-429-4 3468-63-1 Yes Details
1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol 220-562-2 2814-77-9 Yes Details
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 Yes Yes Details
1000 NN Ferrite 629-315-7 12645-50-0 Yes Details
12H-phthaloperin-12-one 230-049-5 6925-69-5 Yes Yes Details
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one 240-385-4 16294-75-0 Yes Yes Details
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one 229-904-5 6829-22-7 Yes Yes Details
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts 305-897-5 95193-83-2 Yes Details
2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one] 257-055-0 51202-86-9 Yes Yes Details
2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 244-776-0 22094-93-5 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 228-787-8 6358-85-6 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 225-822-9 5102-83-0 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 224-867-1 4531-49-1 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] 226-789-3 5468-75-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 226-939-8 5567-15-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 229-388-1 6505-28-8 Yes Yes Details
2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 278-770-4 77804-81-0 Yes Yes Yes Details
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
EVERSORB 78; LOWILITE 36; LS.BT.620; MIXXIM BB/100; TINUVIN 360
403-800-1 103597-45-1 Yes Yes Details
2,20-dichloro-13,31-diethyl-4,22-dioxa-13,18,31,36-tetraazanonacyclo[19.15.0.03,19.05,17.06,14.07,12.023,25.024,32.025,30]hexatriaconta-1(36),2,5,7,9,11,14,16,18,20,23,25,27,29,32,34-hexadecaene 606-790-9 215247-95-3 Yes Yes Details
2,4,6-Tris([1,1'-biphenyl]-4-yl) -1,3,5-triazine 479-950-7 31274-51-8 Yes Yes Details
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one 224-330-1 4314-14-1 Yes Details
2,6-dibromo-4-cyanophenyl octanoate 216-885-3 1689-99-2 Yes Details
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 266-564-7 67075-37-0 Yes Details
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 225-590-9 4948-15-6 Yes Yes Yes Details
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 280-472-4 83524-75-8 Yes Yes Details
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 221-264-5 3049-71-6 Yes Yes Details
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 Yes Yes Details
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 Yes Yes Details
2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol 627-806-0 86386-73-4 Yes Details
2-(3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione 231-474-9 7576-65-0 Yes Details
2-(3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)benzo[b]thiophene-3(2H)-one 208-336-1 522-75-8 Yes Details
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 228-768-4 6358-31-2 Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 235-462-4 12236-62-3 Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide 229-355-1 6486-23-3 Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 236-852-7 13515-40-7 Yes Yes Yes Details
2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide 219-730-8 2512-29-0 Yes Yes Details
2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoic acid 250-830-4 31837-42-0 Yes Yes Yes Details
2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 279-017-2 78952-72-4 Yes Details
2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2H)-pyrimidinylidene)-1H-isoindol-1-ylidene]-N-methylacetamide 278-388-8 76199-85-4 Yes Yes Details
2-octadecyl-1H-thioxantheno[2,1,9-def]isoquinoline-1,3(2H)-dione 248-702-8 27870-92-4 Yes Details

Siin saate otsida nanomaterjale, mis on praegu Euroopa Liidu (EL) turul. Otsingutulemused võetakse Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) avalikust kemikaalide andmebaasist ning tulemused sisaldavad ka mitmest välisest andmeallikast saadud ja töödeldud andmeid, nagu on kirjeldatud allpool.

 

Nanomaterjalide kohta kuvatavad andmed on kogutud avalikult kättesaadavatest allikatest.
  • REACH-registreeringud: alates 1. jaanuarist 2020 peavad asjaomased ettevõtted määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaselt (REACH-määrus) esitama andmeid ainete nanovormide kohta REACH-registreerimistoimiku osana (vastavalt komisjoni 3. detsembri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1881, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006). Otsing leiab ECHA kemikaalide andmebaasist registreeringud, mis sisaldavad vähemalt üht nanovormi.
  • Prantsusmaa riiklik loetelu: Prantsusmaa kehtestas 2013. aastal nõude, et Prantsusmaa turul olevatest nanomaterjalidest tuleb teatada. Ettevõtted või avalik-õiguslikud laborid peavad teateid igal aastal ajakohastama. Prantsusmaa kavas kasutatav nanomaterjali määratlus on tuletatud Euroopa Komisjoni soovitusest nanomaterjali määratluse kohta ning teatamiskünnis on 100 grammi, st alla künnise 1 t/a, mis nõuab registreerimist REACH-määruse alusel. NB! Kogused Prantsusmaa loetelus kajastavad ainult nanomaterjali kogust, kuid REACH-määrus käsitleb kemikaali kogusena üldkogust, mis imporditakse ELi turule või mida toodetakse ELi turul, st aine mittenanovormide ja nanovormide kogust koos.
  • Belgia riiklik loetelu: Belgias jõustus riiklik nanomaterjalide teatamise nõue 2016. aastal. Nõue hõlmab nanomaterjalina toodetud aineid, mida viiakse Belgia turule suuremas koguses kui 100 grammi aastas. Belgia kavas kasutatav nanomaterjali määratlus on peaaegu sama kui Euroopa Komisjoni soovituses nanomaterjali määratluse kohta. NB! Belgia loetelus ei ole looduslikke, keemiliselt modifitseerimata aineid ning aineid, milles leiduvad nanomaterjaliosakesed on inimtegevuse kõrvalsaadus. Belgia loetelu kohaselt tuleb registreerida ained ja segud, mis sisaldavad nanomaterjale. Lisaks tuleb teatada vähemalt üht nanomaterjali sisaldavatest toodetest ja komplekssetest esemetest – kuigi toodetest ja komplekssetest esemetest teatamise kohustus ei ole veel jõustunud. On olemas mitu vabastust, näiteks pigmentide, kosmeetikatoodete ja biotsiidide korral. Ettevõtted peavad oma teavet uuendama kord aastas.
  • ELi kosmeetikatoodete loetelu: määruses (EÜ) nr 1223/2009 on konkreetsed eeskirjad nanomaterjalide kasutamise kohta kosmeetikatoodetes, kuigi see ei kasuta Euroopa Komisjoni soovitust nanomaterjali määratluse kohta. Nanomaterjal on määratletud kui „lahustumatu või bioloogiliselt püsiv kindlal eesmärgil valmistatud materjal, mille ühe või enama välismõõte või sisemise struktuuri suurus on vahemikus 1–100 nm“. Nende kasutuseks kosmeetikatoodetes on vaja eelnevat luba selliste toodete korral nagu värvained, säilitusained ja UV-filtrid. Euroopa Komisjon avaldab nanomaterjali kasutavate kosmeetikatoodete kataloogi ja ajakohastab seda korrapäraselt kosmeetikatoodetest teatamise portaali kaudu esitatud andmete alusel.

Et nanomaterjalide määratlused, erivabastuste olemasolu ja kogustest teatamise künnised varieeruvad, ei tähenda nanomaterjali mainimine ühes andmeallikas, et see oleks olemas kõigis. Kui nanomaterial on teatatud Prantsusmaa või Belgia loeteludesse või kosmeetikatoodetest teatamise portaali kaudu, ei tähenda see automaatselt, et sama aine tuleb registreerida nanovormina REACH-määruse alusel, ega vastupidi.

Et kasutatavatel andmeallikatel on ka eri teatamiseeskirjad ja kohaldamisalad, ei ole neist ühe jaoks teatatud materjalile alati võimalik leida vastet ainete seast, mis on ECHA andmebaasis. Kui vastet ei ole, ei teata Euroopa Liidu nanomaterjalide vaatluskeskuse (EUON) otsinguvahend algallikas olevat ainet. Ettevõtetel, kes teatavad nanomaterjalidest Prantsusmaa ja Belgia riiklikele loeteludele, ei pruugi olla REACH-registreerimiskohustust.

Paljudel juhtudel saab ainet toota kas nanovormi või mittenanovormina. Seega on võimalik, et ettevõte teatab konkreetsest ainest kui nanovormist, kuid muud ettevõtted ei tooda seda nanovormina. Nende erinevuste tõttu võib aine esineda nanovormina ühes allikas, kuid teistes mitte.

Lahtiütlus

Osa nanomaterjalide otsinguvahendiga leitud teavet võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib seega olla vaja õiguste omanike eelnevat luba. Euroopa Kemikaaliamet ja Euroopa Komisjon ei taga teabe kvaliteeti, kasutatavust ega/või asjakohasust. Teabe kasutamise korral vastutab ainuisikuliselt selle kasutaja.

Lisateave: vt õigusteabe märkus.