Biotsiidimäärus (BPR) ja nanomaterjalid

Biotsiidimäärus (BPR) sisaldab erisätteid nanomaterjalide kohta. Neid kohaldatakse toodetele ja ainetele, mis vastavad biotsiidimääruses määratletud kriteeriumidele, mis omakorda põhinevad komisjoni soovitusel nanomaterjalide määratluse kohta.

Need sätted kehtivad toimeainete ja mittetoimeainete suhtes, millel on järgmised omadused:

  • osakestest vähemalt 50 % läbimõõt vähemalt ühes suunas on 1–100 nm;
  • osakesed on sidumata olekus või esinevad agregaadi või aglomeraadi kujul.

Biotsiidimääruse kohaselt ei hõlma toimeaine heakskiitmine selle nanovormi, kui seda ei ole selge sõnaga nimetatud. Toimeainete nanovormide kohta tuleb tavaliselt koostada kõiki nõutavaid andmeid sisaldav eraldi toimik.

Kui toimeaine ja mittetoimeaine nanovorme kasutatakse biotsiidides, on vaja eraldi riskihindamist. Biotsiidi märgistusel peab olema iga nanomaterjali nimetus, mille järele on lisatud sulgudes sõna „nano“. Nanomaterjale sisaldavate toodete korral ei saa kasutada lihtsustatud loamenetlust.