Rahvusvaheline tegevus

Nanomaterjalide võimalikest riskidest on rahvusvahelistel aruteludel räägitud juba rohkem kui kümme aastat. Samal ajal on nii teadlased kui ka poliitikakujundajad tundnud huvi selle vastu, mis kasu võiks ühiskonnal olla nanotehnoloogia pakutavatest lahendustest.

Nanomaterjalide ohutust käsitlevaid ülemaailmseid arutelusid peetakse mitmes rahvusvahelises foorumis – Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonis (OECD), Maailma Terviseorganisatsioonis (WHO) ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis (ÜRO) – ning kõik need organisatsioonid aitavad arendada nanomaterjalide alaseid teadmisi.

Tähelepanu keskmes on nanomaterjalide ohutu kasutamine ja käitlemine, et realiseeerida nanotehnoloogia võimalusi.