Keskkond

Tänapäeva keskkonnaprobleemid on suured, näiteks õhu-, vee- ja pinnasesaaste. Õhu- ja veekäitluses on nanomaterjalid paljulubavad materjalid, millega vähendada saastet. Mis kasu on neist ühiskonnale juba praegu ja mida võib oodata tulevikus?

Nanomaterjalid ja nanotehnoloogia võivad aidata lahendada mitut ülemaailmset keskkonnaprobleemi. Mõni selline tehnoloogia on juba olemas, teisi alles töötatakse välja.

Praegu on olemas näiteks järgmised rakendused:

  • raskmetallidega saastunud vee puhastamine;
  • autoheitgaasidest saasteainete eemaldamine katalüüsmuundurites, kasutades suure eripinnaga nanomaterjale;
  • nanomaterjalipõhised kütusemanused, mis soodustavad kütuse täielikku põlemist;
  • naftareostuse kõrvaldamine;
  • heitkoguste ja kütusetarbe vähendamine, kasutades kergemaid nanotehnoloogiapõhiseid materjale;
  • isepuhastuvad pinnad, mis lagundavad saasteaineid.

Nanomaterjalid ja nanotehnoloogia võivad toetada ka puhta energia tootmist ja salvestamist, mis võib vähendada fossiilkütuste põlemisel tekkivat CO2-heidet. Nanomaterjalide abil saab suurendada päikesepaneelide tõhusust ja toota suure mahutavusega akusid, mis lihtsustavad elektri salvestamist ja võimaldavad toota suurema sõidukaugusega elektriautosid.

Nagu kõigil uutel materjalidel ja tehnoloogiatel, võivad ka nanomaterjalidel ja nanotehnoloogiatel olla ohud ja riskid, mida tuleb uurida ja hinnata, et ühiskond saaks kasutada nanomaterjalide eeliseid, vähendades samas võimalikku kahju inimtervisele ja keskkonnale.