Nanoravimid Euroopa Liidu turul

Nanoravimid on olnud turul üle 20 aasta. Enne ravimi müügiloa andmist hindavad Euroopa ametiasutused iga ravimit ning avaldavad selle kasutamise ja omaduste teabe.

Euroopa Komisjon andis nanoravimi esimese müügiloa 1996. aastal. Euroopa Ravimiamet (EMA) avaldab iga ravimi kohta, mida ta hindab, veebilehel Euroopa avaliku hindamisaruande, kus selgitab ravimi kasutamist ja omadusi.

Turul olevate nanoravimite näited.

Ravim Toimeaine ja platvorm/tehnoloogia Kasutamine Nanokoostise eelised
Abraxane Albumiiniga seotud paklitakseeli (toimeaine) lahustivaba kolloidsuspensioon kerajate nanoosakestena Rinnavähi, pankrease adenokartsinoomi, mitte-väikerakulise kopsuvähi ravi Lahendatud on toimeaine lahustuvuse probleemid (paklitakseel kui aine vees ei lahustu). Võrreldes varasemate koostistega harvem ja kergem toksilisus (iiveldus, oksendamine, väsimus, liigesevalu, lihasevalu, juuste väljalangemine).
Caelyx Pegüleeritud liposomaalne doksorubitsiin Metastaatilise rinnavähi, munasarjavähi, Kaposi sarkoomi (veresoonte teatud vähk), hulgimüeloomi ravi Suurem akumuleerumine kasvajarakkudes ja pikem püsimine vereringes – doksorubitsiini väiksem kardiotoksilisus
CosmoFer/INFeD/Ferrisat* Pekstraankattega raua nanoosakesed parenteraalseks manustamiseks (süstimine) Aneemia ravi Võrreldes mittenanokoostisega stabiilsem raua-süsivesiniku kompleks – väiksem toksilisus (väiksem nefrotoksilisus, raua kogunemine rakkudesse).
Rapamune Siroliimuse osakesed nanokristalses kolloidses nanodispersioonis, mis on osakese suuruse vähendamiseks stabiliseeritud Siiratud neeruga patsientidel elundi äratõukereaktsiooni ennetamiseks Parem stabiilsus ja biosaadavus


* Euroopa avalik hindamisaruanne puudub, sest müügiluba ei antud Euroopa menetluse kaudu.