Ravimid

TabletidNanomeditsiin tähendab nanotehnoloogia kasutamist haiguste ravis ja diagnostikas. Milleks nanoravimeid saab kasutada, mis on nende kasulikkus ja mis on nanomeditsiini tulevik?

Ravimeid töötatakse välja ja turustatakse haiguse või terviseseisundi ennetamiseks, ohjamiseks või raviks. Ravimid sisaldavad toimeainet, mis ravib haigust või leevendab sümptomeid, ning abiaineid, mis annavad ravimile soovitud tekstuuri ja stabiilsuse või kannavad toimeainet. Võtame näiteks ibuprofeeni kui tavalise tabletivormis valuvaigisti: ibuprofeen on toimeaine, mis pärsib põletikuvalu ja palavikku põhjustavate molekulide sünteesis osalevat ensüümi; ülejäänud tabletis sisalduvad ained, näiteks tärklis, laktoos või ränidioksiid, on abiained.
 

Kuidas erinevad nanoravimid ja tavalised ravimid?

Nanoravimid on molekulisüsteemid, mis koosnevad mitmest osast – toimeaine ja üks või mitu abiainet või muud materjali –, mis on funktsioonide optimeerimiseks töötatud välja nanomõõtmetes. Seni on nanotehnoloogiaga enamasti täiustatud toimeaine füüsikalisi ja keemilisi omadusi. Sellega saab näiteks suurendada aine lahustuvust või stabiilsust immuunsüsteemi suhtes, nii et see püsib funktsiooni täitmiseks vereringes piisavalt kaua. Ravimiettevõtted sünteesivad iga päev palju võimalikke uusi raviaineid, mis lahustuvad vees vähe. Vähelahustuv ravim lahustub maos aeglaselt, mis vähendab suukaudse ravimi farmakoloogilist toimet. Ka selle probleemi lahenduseks võib olla nanotehnoloogia.

Nanotehnoloogia võib aidata viia ravimi just nendesse rakkudesse või elunditesse, kus seda on vaja kõige rohkem. Nanomaterjale võib kasutada selliste toimeainete kandeainena, mida muidu ei saa nende suure toksilisuse tõttu kasutada, näiteks mõni vähiravim, suunates need täpselt üksnes kindlatesse piirkondadesse. Selle tulemusel saab välja töötada ravimeid, mis on vähem toksilised ja efektiivsemad.

Nanoravimid läbivad samasuguse üksikasjaliku ohutushindamise ja heakskiitmismenetluse nagu kõik muud ravimid Euroopa Liidus. Euroopa Ravimiamet (EMA) annab nõu heakskiitmismenetluse kohta ja on koostanud juhendi, kuidas toimub nanotehnoloogiat kasutavate ravimite heakskiitmismenetlus.