Inimeste tervis ja nanomaterjalid

Lab worker checking a test tube

Sarnaselt ükskõik millise muu keemilise ainega on teatud nanomaterjalid ohtlikud ja teised mitte. Osakeste nanoskaala iseenesest ei viita ohule. Võimalik mõju põhineb hoopis iseloomulikel toksikoloogilistel omadustel ja (inimeste või looma) organismi omastatud kogusel (annusel).

Üks peamisi eesmärke ohu tuvastamisel on toksikoloogiliste uuringute põhjal teha kindlaks annuse-reaktsiooni seos. Seda tehes saab annuse piirnormi kindlaks määrata, kui eeldatakse, et allpool seda piirnormi kahjulikku toimet ei esine, ning üle selle piirnormi tuleb võimalikku riski ohjata ja juhtida, nt kokkupuute piiramise kaudu.

Kemikaalide puhul väljendatakse neid annuse piirnorme tavaliselt massi- või arvkontsentratsioonina (kiudude puhul). Teadusuuringutest on ilmnenud, et nanoosakeste puhul võivad muud ühikud (nt nende pindala) kirjeldada toksilisust paremini, kui annuse piirnormi võib väljendada pindala ühikutena. 

Categories Display