Uute vahendite teadusuuringud ja juhendid

Euroopa Liit on investeerinud vahendeid nanomaterjalide ohutuse uurimisse. See hõlmab uute vahendite ja juhendite väljatöötamist, millega hinnata kokkupuudet nanomaterjalidega nende kogu olelustsükli vältel. See võimaldab reguleerivatel asutustel, tööstusettevõtetel ning tervishoiu- ja ohutustöötajatel vähendada praegust ebakindlust seoses nanomaterjalidega kokkupuute ohjamise ja nanomaterjalide hindamisega. Samuti annab see rohkem vahendeid, et olla pidevalt valmis uuteks probleemideks, mis võivad tekkida uute nanomaterjalide ja tootmismeetodite väljatöötamisel.

Ka Euroopa teadusprojektidega võidakse leida uusi probleeme, mida praegused juhendid veel ei käsitle, või töötada välja uued katsevahendid, millega mõõta ja reguleerida nanomaterjalidega kokkupuudet töökohal. Projektide edenedes võivad ametiasutused ja tööstusettevõtted võtta mõne tulemuse kasutusele, et täiustada töökohal nanomaterjalidega kokkupuute hindamist ja riskijuhtimist.

Allpool on valdkonna teadusprojektide mitteammendav loetelu.

 

More information