Juhendid ja vahendid töötajatele

Nanomaterjalide tootmine ja kasutamine on üha enam liikunud laboritest tööstusettevõtetesse, mis suurendab riski puutuda nanomaterjalidega kokku töökohas. Töötajate nanomaterjalidega kokkupuute mõõtmise ja hindamise teooria ja praktika arenevad kiiresti. Kuigi töökohas kokkupuute hindamises on veel teaduslikke määramatusi, on Euroopa Liit juba töötanud välja juhendi ja ohutusstandardid, et kaitsta töötajate tervist ja ohutust.
 

Juhend

 

Töökohas töötajate tervise ja ohutuse nanomaterjalide potentsiaalsete riskide eest kaitsmise juhendTöökohas töötajate tervise ja ohutuse nanomaterjalide potentsiaalsete riskide eest kaitsmise juhend

Juhendis kirjeldatakse 7 etapist koosnevat riskihindamise ja riskijuhtimise meetodit. Juhendis on nõuanded tööandjatele, töötajatele ning tervishoiu- ja ohutustöötajatele, et tagada nanomaterjalide ja nanotehnoloogia valdkonna Euroopa eri direktiivide õige kohaldamine töökohal. Juhendi lisas on loetelu juhenditest töökoha nanomaterjalide kohta, mille iga liikmesriik on andnud välja oma keeles.
 

 

Ohutu töötamine tehisnanomaterjalidega: juhend töötajateleOhutu töötamine tehisnanomaterjalidega: juhend töötajatele

Juhendis on kasulik teavet töötajatele, kes võivad nanomaterjalidega kokku puutuda, näiteks järgmine:

  • lihtsas sõnastuses teave töökoha nanomaterjalide võimalike riskide kohta;
  • kuidas töötajad võivad nanomaterjalidega kokku puutuda;
  • riskijuhtimise ja riskide piiramise võimaluste hierarhia;
  • nanomaterjalide riskijuhtimismeetmete näited.
     

Vahendid

EU-OSHA: E-fact 72: nanomaterjalide haldamine töökohal ja ennetusmeetmedJuba on olemas mitu vahendit, mis võivad aidata hinnata ja juhtida töökoha nanomaterjalide riske. Need vahendid aitavad toime tulla määramatuse ja piirangutega, mida tekitab nanomaterjalide ohtude teabe vähesus. Mõni vahend on veebipõhine ja interaktiivne, mõni sisaldub juhendites või muudes väljaannetes.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) on avaldanud sarjas E-facts kokkuvõtliku teabelehe, milles on olemasolevate vahendite ülevaade ning arutatakse nende eeliseid ja piiranguid.