Sissehingamine

Puutume sissehingatava õhu kaudu kokku paljude ühenditega, sealhulgas nanomaterjalidega. Keskmiselt hingame elu jooksul sisse üle 300 miljoni liitri õhku – nii palju mahub 120 olümpiabasseini.

Hingame nanoosakesi sisse paljudes olukordades, näiteks kasutades kodus kosmeetikatooteid või pihuseid või hingates sisse sõidukite ja muude allikate heitgaase.

Osa õhus lenduvatest nanoosakestest on kahjutud ega kahjusta kopse, kuid muud võivad põhjustada terviseprobleeme, allergilisi reaktsioone või isegi kasvajaid. Üks näide on päikesekaitsetoodetes sisalduv titaandioksiid, mis arvatavasti põhjustab sissehingamisel vähktõbe. Sel põhjusel tuleb inimeste hoiatamiseks ja sissehingamise vältimiseks märgistada iga toode, mis sisaldab seda ainet üle teatud koguse.

Isegi sama nanomaterjali eri vormidel võib olla eri toime: näiteks süsiniknanotorude mõne vormi sissehingamine võib põhjustada kopsufibroosi ja -vähki, kuid muud vormid mitte.

Et mõista, kas nanomaterjal võib põhjustada ägedaid või kroonilisi haigusi, teevad teadlased lühi- ja pikaajalisi uuringuid. Tulemused võivad aidata nanomaterjalide võimalike riskide ohjamisel, näiteks viidates, kus võib olla vaja kasutada kaitsevahendeid, et vältida kahjuliku nanomaterjali sissehingamist.