ÜRO Koolitus- ja Uurimisinstituut ja ÜRO Keskkonnaprogramm

United Nations logo

ÜRO Koolitus- ja Uurimisinstituut ja ÜRO Keskkonnaprogramm on suunanud oma jõud arenenud ja arenguriikide vahelise suutlikkuse suurendamisele.

Viimase viie aasta jooksul on koos aruka kemikaalihalduse organisatsioonidevahelise programmiga korraldatud mitu tööseminari eesmärgiga suurendada teadmisi riigi tasandil toimuvast nanomaterjalide riskihindamisest ja -juhtimisest.

Nimetatud instituut ja keskkonnaprogramm on võimaldanud riikidel ka rahaliselt aidata suurendada arenguriikide suutlikkust käsitleda nanoohutuse küsimusi.