Senised ja kavandatavad nanomaterjalide REACH-määruse kohased aine hindamised

 

Aine Liikmesriik Probleemid Aasta Olek
Sünteetiline amorfne räni, ränidioksiid Madalmaad Muu kokkupuute-/riskipõhine probleem, muu ohupõhine probleem 2015 Valmis

Apellatsioonikoja otsus, 30. juuni 2017
Hõbe (nano) Madalmaad Suur (summaarne) kogus, muu kokkupuute-/riskipõhine probleem, muu ohupõhine probleem, dispergeeriv kasutamine 2015 Valmis
Tsinkoksiid Saksamaa Muu ohupõhine probleem, tarbijakasutus, kokkupuude keskkonnaga, muu kokkupuute-/riskipõhine probleem, dispergeeriv kasutamine 2016 Käimasolev
Grafiit ja vaheseintega süsiniknanotorud (MWCNT), sünteetiline torukujuline grafiit Saksamaa Võimalik kantserogeensus, muu ohupõhine probleem, tarbijakasutus, kumulatiivne kokkupuude, kokkupuude keskkonnaga, dispergeeriv kasutamine 2018 Käimasolev
Tseeriumdioksiid Saksamaa Võimalik kantserogeensus, võimalik mutageensus, muu ohupõhine probleem, kumulatiivne kokkupuude, kokkupuude keskkonnaga, dispergeeriv kasutamine 2019 Tagasi võetud
Tahm Prantsusmaa Kantserogeenne, võimalik reproduktiivtoksilisus, tarbijakasutus, kumulatiivne kokkupuude, tundlike populatsioonide kokkupuude, töötajate kokkupuude, suur (summaarne) kogus, dispergeeriv kasutamine 2019 Ühenduse ainehindamise plaan, hindamisaasta 2024
Titaandioksiid Prantsusmaa Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline, võimalik sensibiliseerija, tarbijakasutus, tundlike populatsioonide kokkupuude, suur (summaarne) kogus, dispergeeriv kasutamine 2019 Käimasolev