Witamy w Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów

Photo of a cyclist

Tutaj można znaleźć informacje o istniejących nanomateriałach na rynku UE. Niezależnie od tego, czy opracowujesz politykę w tym obszarze, jesteś konsumentem, czy reprezentujesz przemysł lub ekologiczną organizację pozarządową, informacje o Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów (EUON) stanowią ciekawą lekturę na temat bezpieczeństwa, innowacji, badań i zastosowań nanomateriałów.

Czym są nanomateriały? Są to cząstki, które są tak małe, że można je zobaczyć tylko za pomocą mikroskopu. Nanomateriały są wszędzie. Istnieją w przyrodzie i są łatwo przenoszone przez wiatr, jak na przykład pyłki i piasek. Są one jednak również w coraz większym stopniu obecne w naszym codziennym życiu poprzez produkty konsumpcyjne. Ze względu na swoje małe rozmiary nanomateriały zachowują się inaczej niż te same substancje o większych rozmiarach, co może mieć wpływ na potencjalne ryzyko.

EUON to nowa inicjatywa, finansowana przez Komisję UE. W nadchodzących latach będzie ona rozwijana w miarę rozszerzania zawartości platformy. Czytelnicy będą mieli w tym istotną rolę do odegrania, ponieważ ambitny cel polegający na zwiększeniu przejrzystości nanomateriałów na rynku UE możemy osiągnąć wyłącznie poprzez zapewnienie, aby wszystkie punkty widzenia były uwzględniane. EUON jest hostowane i prowadzone przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

 

 

Events