Hvad er de vigtigste sikkerhedsspørgsmål, der arbejdes med i forskellige forskningsprojekter?

Vurdering af nanomaterialers sikkerhed og toksicitet er kompliceret og har mange aspekter. For at kunne tage hånd om de sikkerhedsmæssige aspekter vedrørende nanomaterialer søger forskerne svar på en række vigtige spørgsmål. Hvert spørgsmål udgør en vigtig del af puslespillet:

  • Fysisk-kemisk karakterisering af nanomaterialer: Hvordan måler man på passende måde parametre som størrelse, form, opløselighed og andre egenskaber?
  • Hvordan påvirker nanomaterialer menneskers sundhed og miljøet?
  • Skæbne i miljøet: Hvad sker der med nanomaterialer i miljøet? 
  • Eksponering og eksponeringsmodeller: Hvordan eksponeres mennesker for nanomaterialer, og hvordan eksponeres miljøet? Hvordan kan denne eksponering gøres til genstand for måling og modeller?
  • Safe-by-design: Hvordan designer man nanomaterialer, så de er sikre, allerede i de tidlige faser af forskningen vedrørende produkterne og deres udvikling?

Endelig er et vigtigt aspekt af alle forskningsresultater at standardisere metoder til undersøgelse af nanomaterialers egenskaber. Et kendetegn ved forskningsprojekter er, at de anvender og udvikler nye metoder og teknikker til at løse videnskabelige spørgsmål. De regulerende myndigheder anvender dog normalt harmoniserede OECD-forsøgsretningslinjer eller andre internationalt anerkendte validerede forsøgsmetoder.

For at skabe tillid til lovgivningen verden over at det nødvendigt at harmonisere og standardisere nye teknikker og metoder, der udvikles i laboratoriet. Dette kræver stærk koordination mellem forskere og regulerende myndigheder verden over.