Karakterisering af nanomaterialer

For at vurdere sikkerheden ved nanomaterialer er der først behov for at karakterisere dem korrekt. Dette omfatter udførelse af målinger af forskellige egenskaber, som f.eks. partikelstørrelse, overfladeareal og vandopløselighed, som kan påvirke deres toksicitet.

En sådan karakterisering er nødvendig for at sikre, at alle (øko)toksikologiske undersøgelser gennemført på samme, eller meget tilsvarende, materiale, kan sammenlignes med hinanden.

Desuden er de eksperter, der gennemfører risikovurderingen, opsat på at få disse mål, så de kan få en forståelse af, om der er nogen mønstre i nanomaterialers opførsel, der kan forudses baseret på disse psykokemiske parametre. Korrelerer f.eks. toksiciteten af et specifikt nanomateriale med dets partikelstørrelse? Er det muligt at forudse toksiciteten af et nanomateriale baseret på en specifik parameter, eller mere sandsynligt en kombination af parametre? Og hvilke psykokemiske parametre er det vigtigst at måle?

Et væsentligt problem med nogle af de tidligere forskningsresultater var, at de faktiske nanomaterialer anvendt i undersøgelserne ikke har korrekte (tilstrækkelige) karakteriseringsoplysninger. Det gør det vanskeligt at fortolke resultaterne og at sammenligne de forskellige resultater. Derfor er det nødvendigt at måle et mindste sæt karakteristika for hvert nanomateriale, før der gennemføres nogen (øko)toksisk undersøgelse.

Videnskabsfolk har gjort betydelige fremskridt på dette område, og de fleste nye undersøgelser af nanomaterialer medtager omfattende karakterisering.