Nanoteknologiens fremtid

Nanoteknologi er en ny videnskab, der ventes at udvikle sig hurtigt og stærkt. Den ventes at bidrage betydeligt til økonomisk vækst og jobskabelse i EU i de kommende tiår.

Forskerne forudser, at udviklingen af nanoteknologien vil ske i fire særskilte generationer. Vi oplever i dag den første eller måske anden generation af nanomaterialer.

Den første generation handler om materialevidenskab med forbedring af egenskaber opnået ved inkorporering af "passive nanostrukturer". Dette kan være i form af overfladebehandlinger og/eller brug af nanorør af kulstof til at forstærke plast.

Den anden generation anvender aktive nanostrukturer, der f.eks. er bioaktive, så de afgiver et lægemiddel til en bestemt målcelle eller et bestemt målorgan. Dette kan gøres ved at overfladebehandle nanopartiklen med visse proteiner.

Kompleksiteten øges yderligere i tredje og fjerde generation. Et avanceret nanosystem til f.eks. nanorobotteknologi udvikles videre til et molekylært nanosystem, der kontrollerer kunstige organers vækst i fjerde generation af nanomaterialer.

 

Safe-by-design for nanomaterialer

Konceptet "Safe-by-design" for nanomaterialer er et emne, forskningen aktuelt er rettet mod. Den grundlæggende ide er: I stedet for at teste nanomaterialers sikkerhed, efter at de er bragt på markedet, bør sikkerhedsvurderingen indarbejdes i design- og innovationsfasen af et nanomateriales udvikling.

Formålet er at gøre virksomhedernes risikohåndtering mere effektiv tidligt i processen og/eller produktudviklingen.