Kosmetik

Formålet med EU's kosmetikforordning er at beskytte forbrugernes sundhed, men derudover fremmer den innovationen i Europa og styrker kosmetikbranchens globale konkurrenceevne.

Producenter og importører i EU er ansvarlige for deres produkters sikkerhed, hvad enten disse er kosmetiske præparater eller andre forbrugerprodukter. Alle kosmetiske produkter skal anmeldes via portalen til anmeldelse af kosmetiske produkter ("Cosmetic Products Notification Portal" (CPNP)), inden de markedsføres i EU. Tilstedeværelse af nanomaterialer i et kosmetisk produkt skal udtrykkeligt angives i anmeldelsen til Europa-Kommissionen.

Anmeldelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Identifikation af nanomaterialet, herunder dets kemiske navn og andre deskriptorer, der foreskrives i forordningen.
  • Specifikation af nanomaterialet, herunder dets partikelstørrelse og fysiske og kemiske egenskaber.
  • Beregning af den årlige mængde af det nanomateriale, der er indeholdt i det kosmetiske produkt, som skal markedsføres.
  • Toksikologisk profil af nanomaterialet.
  • Sikkerhedsdataene for nanomaterialet.
  • Alle oplysninger vedrørende de eksponeringsbetingelser, der med rimelighed kan forudsiges.

Kosmetiske produkter, der indeholder andre nanomaterialer end farvestoffer, konserveringsstoffer og UV-filtre, og som ikke på anden måde er begrænset ved forordningen om kosmetiske midler, er derudover underlagt en yderligere procedure. De kræver særlig en anmeldelse, der skal foretages gennem CPNP seks måneder før markedsføringen. Hvis Europa-Kommissionen har betænkeligheder vedrørende et nanomateriales sikkerhed, kan den anmode om en risikovurdering fra Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (SCCS).

Visse grupper af stoffer — farvestoffer, konserveringsstoffer og UV-filtre, herunder dem, der er nanomaterialer — skal godkendes af Europa-Kommissionen, før de anvendes i kosmetiske produkter. SCCS gennemgår de forelagte toksikologiske data og afgiver en udtalelse forud for denne godkendelse.

Europa-Kommissionen er ansvarlig for at offentliggøre et katalog over alle nanomaterialer, der anvendes i kosmetiske midler på EU-markedet. Kataloget bygger på de oplysninger, der gives af producenterne gennem CPNP.

Indeholder et produkt nanomaterialer, skal dette være angivet i ingredienslisten med ordet "nano" i parentes direkte efter navnet på det pågældende stof.