Strategic Approach to International Chemicals Management

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) logo

SAICM er en strategisk ramme for fremme af forsvarlig forvaltning af kemikalier på globalt plan. Den er tæt knyttet til de mål, der blev vedtaget på "World Summit on Sustainable Development" (WSSD) (verdenstopmødet om bæredygtig udvikling) i Johannesburg i 2002.

Et af disse mål vedrører direkte kemikalier. Det lyder: "Senest i 2020 skal alle kemikalier fremstilles og anvendes på en måde, der væsentligt mindsker deres negative indvirkning på mennesker og miljøet".

Under SAICM er der indgået en aftale om en "Global Plan of Action" (global handlingsplan) til opstilling af en strategi for opfyldelse af WSSD-målene. Planen omfatter også tiltag på nanomaterialeområdet foruden f.eks. bly i maling, hormonforstyrrende stoffer og pesticider. SAICM har udpeget nanoteknologier og fremstillede nanomaterialer som et voksende politisk problem.