Internationale aktiviteter

De potentielle risici ved nanomaterialer har været på dagsordenen for internationale drøftelser i over ti år. Samtidig har fordelene for samfundet i form af løsninger tilvejebragt af nanoteknologi vakt stor interesse hos både forskere og politiske beslutningstagere.

Den globale debat omkring nanomaterialers sikkerhed føres i en række internationale fora: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og FN bidrager alle til udviklingen af viden om disse materialer.

Fokus er især rettet mod, hvordan nanomaterialer kan anvendes og håndteres sikkert, så fordelene ved nanoteknologien kan realiseres.