Nanomaterialer i kosmetik

Kosmetiske produkter

Kosmetik, der bringes i omsætning på EU-markedet, reguleres ved forordningen om kosmetiske produkter. I forordningen fastlægges den sikkerhedsmæssige ramme og et centralt anmeldelsessystem for kosmetiske produkter, som bringes i omsætning på EU-markedet. Farvestoffer, konserveringsmidler og UV-filtre, herunder nanomaterialer, skal udtrykkeligt godkendes.

Producenter, importører eller deres udpegede tredjeparter skal registrere deres kosmetik via portalen til anmeldelse af kosmetiske produkter (CPNP). Hvis et produkt indeholder nanomaterialer, skal anmelderen identificere nanomaterialet og nærmere angive, hvordan mennesker kan blive eksponeret for det.

Farvestoffer, konserveringsmidler og UV-filtre skal godkendes af Europa-Kommissionen, inden de anvendes i kosmetik. Inden godkendelsen skal Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (SCCS) gennemgå de toksikologiske oplysninger om stoffet, som ansøgningen om godkendelse vedrører.

Du kan finde ud af, om det kosmetiske produkt, du anvender indeholder nanomaterialer ved at kigge på listen over ingredienser på emballagen. Nanomaterialer i et kosmetisk produkt skal mærkes med ordet ”nano” i parentes efter navnet på ingrediensen.

 

Infographic

The infographic was produced by ECHA for the EUON with support from the European Union through the SMP-COSME programme.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Neither ECHA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.