Skip to Content

Søgning efter nanomaterialer

Søgning efter nanomaterialer

Her kan du søge efter nanomaterialer, der i øjeblikket er på markedet i EU. Dataene er indsamlet fra offentligt tilgængelige oplysninger fra REACH-registreringer, kosmetikforordningen samt franske og belgiske nationale fortegnelser. Resultaterne er linket til Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA's) database over alle kemikalier, der er registreret i EU.

Som følge af forskelle i definitionen af nanomaterialer og i indberetningstærsklerne for mængdeintervaller er tilstedeværelsen af et nanomateriale i én af disse datakilder ikke ensbetydende med, at den bør være til stede i dem alle. Datakilderne har forskellige indberetningsregler og -omfang, og et materiale, der indberettes i en af datakilderne, kan derfor ikke altid matches med stoffet i ECHA's database. I tilfælde, hvor der ikke er match, er materialet i den oprindelige datakilde ikke indberettet.

En del af oplysningerne om registrerede stoffer kan tilhøre tredjeparter. Anvendelse af sådanne oplysninger kan derfor kræve forudgående tilladelse fra de pågældende tredjeparter. For yderligere oplysninger henvises der til den juridiske meddelelse.

Nano inventories er midlertidig utilgængelig.

Categories Display


Route: .live2