Nanomaterialer er kemiske stoffer

 

Partikler på nanoskala kan fremstilles på basis af mange forskellige stoffer, såsom kulstof, metaller, metaloxider samt polymerer. Det er vanskeligt at give et præcist tal på, hvor mange nanomaterialer, der i øjeblikket findes på markedet, og en endnu større udfordring er det at give et estimat over, hvor mange flere det vil være muligt at fremstille i et laboratoriemiljø.

I henhold til REACH-forordningen finder den juridiske forpligtelse for producenter og importører til at registrere og påvise sikker anvendelse også anvendelse på stoffer med nanoformer. På den anden side er det kun få EU-forordninger, der indeholder udtrykkelige lovkrav til nanomaterialer, bl.a. forordningerne om kosmetik og nye fødevarer. Da REACH-forordningen ikke indeholder specifikke bestemmelser om nanomaterialer, har det kun resulteret i et lille antal registreringer, der indeholder nanospecifikke oplysninger.

Samtidig afholder de manglende specifikke bestemmelser ikke proaktive selskaber fra at foretage en gennemsigtig indberetning af nanoformer af det stof, der er omfattet af registreringerne. Indberetning af nanospecifikke oplysninger har været mulig siden 2010, hvor der blev indført et valgfrit afkrydsningsfelt i IUCLID. Men selv om det er tilfældet, har producenter/importører valgt at bruge afkrydsningsfeltet for under 25 stoffer med nanoformer.

Du kan finde flere oplysninger om de stoffer, hvor det valgfrie afkrydsningsfelt er blevet brugt, eller hvor der er andre indikationer af nanospecifikke oplysninger, ved at følge dette link til ECHA’s websted for formidling. 

 

Categories Display