Hvorfor interesserer forskerne sig for nanomaterialer?

 

Nanomaterialer har stor interesse, fordi de har et stærkt potentiale for at føre til nye, innovative produkter på mange områder. Gennem mere direkte styring af reaktionerne og vekselvirkningen mellem atomer i nanoskala kan nanomaterialer fremstilles og deres egenskaber styres på usædvanlige måder. Dette kan f.eks. tænkes at føre til bedre medicin,  kosmetiske produkter og byggematerialer eller grønnere energi.

Dette kan få betydelig positiv virkning på europæiske borgeres liv. Flere forskere har fået Nobelprisen for arbejde vedrørende nanomaterialer, senest i 2016, da tre europæiske forskere blev tildelt Nobelprisen i kemi for deres arbejde om nanomaterialer.

Foruden bedre tekniske funktioner kan ændringen i nanomaterialers egenskaber også være ensbetydende med, at de kan tænkes at påvirke mennesker og miljø anderledes end kemikalier, der ikke har nanoform.

Forskere og regulerende myndigheder søger at forstå, hvordan nanomaterialer kan påvirke menneskers sundhed og miljøet, og om de nuværende metoder til at vurdere kemikaliers sikkerhed kan anvendes på nanomaterialer, eller om der behøves ændringer.

EU har finansieret mange forskningsprojekter, både til at åbne op for, hvad nanomaterialer lover, og sikre, at disse nye materialer er uden risiko for mennesker og miljø. Dette arbejde finder sted i samarbejde med den kemiske industri og regulerende myndigheder verden over.

Til dato har EU-finansierede forskningsprojekter vedrørende nanomaterialers miljømæssige sundhed og sikkerhed resulteret i over 500 artikler, der er offentliggjort i tidsskrifter med peer review. En delvis fortegnelse over sådanne publikationer findes på websiderne med NanoSafety Cluster og Open Science publikationer .