Pigmenter

Pigmenter

Pigmenter er uopløselige kemikalier, der enten er organiske eller uorganiske, og som anvendes til at give farve til forskellige produkter på EU-markedet. De omfatter adskillige kemikalier, hvoraf flere er nanomaterialer. Størrelsen af pigmentpartiklerne kan være af væsentlig betydning for disse kemikaliers egenskaber.

Nanomaterialer som f.eks. kolloide guldpartikler til farvning af glas er blevet anvendt i flere hundrede år og findes i farvede glasruder i mange historiske bygninger i hele Europa. Nanomaterialepigmenter findes i en række forskellige produkter, malinger, overfladebehandlingsmidler, tryksværte og kosmetik.

Bestemmelsen af, hvilke pigmenter kan karakteriseres som nanomaterialer, udgør en vigtig videnskabelig og reguleringsmæssig udfordring, som tilfældet er med nanomaterialer generelt. Produktplaceringen af pigmenter, herunder nanomaterialepigmenter, på EU-markedet er omfattet af forskellige bestemmelser, herunder REACH-forordningen og, hvor det er relevant, EU-regler om bl.a. kosmetiske produkter og fødevarer.