Miljø

I dag står vi over for alvorlige miljømæssige udfordringer i form af trusler mod ren luft, rent drikkevand og en sund jordbund. Nanomaterialer lover godt, hvad angår anvendelser til luft- og vandbehandling med henblik på mere effektiv reduktion af forurening. Hvilke fordele bibringer de allerede samfundet, og hvad kan vi forvente af den fremtidige udvikling?

Nanomaterialer og nanoteknologi kan på flere måder hjælpe os med at imødegå nogle af de globale miljømæssige udfordringer, vi står over for. Nogle af disse teknologier findes allerede, mens andre endnu er under udvikling.

Eksisterende anvendelser omfatter:

  • rensning af vand forurenet af tungmetaller
  • fjernelse af forurenende stoffer i bilmotorers udstødning ved hjælp af nanomaterialer med stort overfladeareal i katalysatorer
  • anvendelse af nanomaterialebaserede additiver i brændstoffer til forbedring af forbrændingseffektiviteten
  • oprensning af olieudslip
  • reduktion af emissioner og brændstofforbrug gennem anvendelse af lettere, nanoteknologibaserede materialer
  • selvrensende overflader, der er i stand til at nedbryde forurenende stoffer.

Nanomaterialer og nanoteknologi kan også spille en rolle i produktionen og lagringen af ren energi ved at mindske emissionerne af kuldioxid fra forbrænding af fossile brændsler. Nanomaterialer kan anvendes til at forbedre effektiviteten af solpaneler og til at fremstille batterier med høj kapacitet, der letter lagring af elektricitet og gør det muligt at fremstille elbiler med større køreautonomi.

Som med alle nye materialer og teknologier er der potentielle farer og risici, der skal undersøges og vurderes, så vores samfund både kan udnytte fordelene ved nanomaterialer og samtidig mindske den potentielle skade på menneskers sundhed og miljøet.