Sikkerhed

 

Nanomaterialer anvendes til mange forskellige formål, herunder levnedsmiddelvidenskab, lægemidler, kosmetiske produkter, pigmenter og elektronik. Men hvordan påvirker de vores sundhed og miljøet? Der er ikke noget enkelt svar. Selvom forskerne har masser af erfaring i forhold til at vurdere sikkerheden og giftigheden ved kemikalier, bliver disse bittesmå partikler ved med at give tekniske og videnskabelige udfordringer.

En af udfordringerne er, at det enkelte nanomateriale har unikke egenskaber. Nanomaterialer har et større overfladeareal end andre materialer, og det gør dem mere reaktive. Denne højere reaktivitet indebærer mulige risici for vores sundhed og miljøet. Efterhånden som anvendelsen af nanomaterialer stiger, øges vores eksponering for dem også.

 

Fremskridt inden for testning af nanomaterialer

På trods af udfordringerne er der gjort store fremskridt det seneste årti i forhold til at bestemme de potentielt negative virkninger af nanomaterialer. Der findes flere og flere pålidelige og validerede måder at teste nanomaterialer på.

Forskerne har fundet ud af, at gængse testprotokoller som f.eks. OECD's retningslinjer for test af kemikalier i mange tilfælde også kan anvendes til nanomaterialer, men der skal gøres mere for at afdække nogle af deres mere unikke egenskaber.

 

Harmoniserede testmetoder gennem internationalt samarbejde

Der gennemføres løbende forskning i internationale organisationer, der arbejder tæt sammen med forskere og andre partnere for at finde nye og pålidelige måder at gennemføre disse test på.

Ét eksempel er "Malta-initiativet", som et internationalt samarbejde mellem ECHA, medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og industrien, hvor man ønsker at udvikle og forbedre testretningslinjerne, så det kan sikres, at man adresserer nanospecifikke problemstillinger og opfylder lovkravene.

Et andet eksempel er det treårige Horisont 2020-finansierede projekt NanoHarmony, hvor forskningsinstitutioner arbejder tæt sammen med OECD og ECHA for at fremskynde udviklingen af harmoniserede testmetoder for nanomaterialer.

Computermodellering og data af høj kvalitet til at forudsige nanomaterialers egenskaber

Da mange forskellige faktorer såsom størrelse, belægning og transportprocesser har indvirkning på nanomaterialers reaktionsmåde under forskellige forhold, er prædiktiv modellering nødvendigt for at komplettere den "traditionelle" testning. Ved prædiktiv modellering baserer man sig på data, der allerede eksisterer for forskellige stoffer, forhold og anvendelser, til at forudsige, hvordan materialet kan forventes at opføre sig.

Organisationer som f.eks. OECD, ECHA og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) støtter forskningsmiljøet i udviklingen af kategoriseringer og analogislutninger, ligesom de fremmer computermodellering som f.eks. (Q)SAR-modeller for nanomaterialer. Finansiering fra EU er også tilgængelig.

Når man kan forudsige, hvordan et givet materiale muligvis opfører sig, kan man lettere udvikle nye nanomaterialer på en sikker måde, fordi man allerede i produktudviklingsfasen kan eliminere potentielt skadelige nanomaterialer.