Sikkerhed

Worker painting a car

Hvordan påvirker nanomaterialer menneskers helbred og miljøet? Det er der ikke noget enkelt svar på. Selv om videnskabsfolk har fået masser af erfaring med at vurdere kemikaliers sikkerhed og toksicitet i almindelighed, fortsætter nanomaterialer med at rejse yderligere tekniske og videnskabelige udfordringer og spørgsmål.

Et varmt diskussionsemne blandt toksikologer er, om nanomaterialer udviser nanospecifikke biologiske virkninger hos mennesker og miljøet, der ikke ses i kemikalier generelt.

Nanomaterialer er en meget diversificeret gruppe af kemikalier. Derfor er det vanskeligt at komme med  nogen generelle udtalelser om nanomaterialer, og de skal overvejes fra sag til sag på samme måde som ethvert andet kemikalie.

Der kan imidlertid foretages nogle generaliseringer. F.eks. konkluderede Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS) allerede i 2006, at toksiciteten af den konventionelle form for et let opløseligt nanomateriale i de fleste tilfælde kan være gældende. Dette er blevet bekræftet af andre videnskabelige komitéer/paneler i Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (SCCS), Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i deres seneste udtalelser.

Der er ligeledes gennemført et betydeligt stykke arbejde med at undersøge de mulige virkninger på det genetiske materiale i celler, som nanomaterialer kan forårsage, herunder den potentielle mekanisme bag. Desuden har videnskabsfolk, som et resultat af de hidtil indhøstede erfaringer, foreslået nye metoder til vurdering af deres mulige risiko. Arbejdet pågår stadig med at forbedre vores forståelse af, hvordan man bedst tester og vurderer  nanomaterialers mulige farer og risici.