Viden om eksponering på arbejdsstedet

Arbejdstagere kan komme i kontakt med nanomaterialer i produktionsfasen. Et langt større antal arbejdstagere kan imidlertid blive eksponeret for nanomaterialer på forskellige stadier i anvendelses- og forsyningskæden, når de håndterer eller anvender nanomaterialer eller produkter, der indeholder dem. Eksponering kan derfor forekomme i en række forskellige erhverv og arbejdssituationer, hvor nanomaterialer anvendes, håndteres eller forarbejdes og derved kan blive luftbårne og blive indåndet eller komme i kontakt med huden — således ved sundhedspleje- og laboratoriearbejde eller ved vedligeholdelses- og bygningsarbejde.

I nogle situationer er hverken arbejdere - eller måske endda deres arbejdsgivere - opmærksomme på, at de anvender, håndterer eller behandler nanomaterialer eller nanomaterialeholdige produkter, og at de kan blive eksponeret for de pågældende nanomaterialer. I sådanne situationer anvendes der højst sandsynligt ikke tilstrækkelige foranstaltninger til at håndtere risiciene.

Det franske nationale sundhedsagentur, Santé publique France, har oprettet et register over arbejdstagere, der håndterer industrielt fremstillede nanomaterialer — EpiNano — til overvågning af eksponering og mulige relaterede sundhedseffekter for arbejdstagere, der eksponeres for kulstofnanorør, titandioxid, siliciumdioxid og carbon black på anlæg, hvor sådanne stoffer anvendes eller bruges.

Der foreligger visse branchespecifikke anvisninger for, hvordan risiciene ved nanomaterialer håndteres. EU-OSHA har udarbejdet kortfattede e-fakta om eksponering for nanomaterialer og forebyggelse i sundhedsplejesektoren og ved vedligeholdelsesarbejde. Andre organisationer har også udarbejdet nyttige branchespecifikke oplysninger, f.eks.:

  • I byggebranchen: Vejledninger og værktøjer til byggebranchen udarbejdet i rammerne af det EU-finansierede projekt SCAFFOLD om innovative strategier, metoder og værktøjer til erhvervsmæssig risikostyring for industrielt fremstillede nanomaterialer i byggebranchen.
  • Møbelbranchen: Oplysninger, der genereres i rammerne af den europæiske sociale dialog mellem arbejdstagere og arbejdsgivere inden for møbelsektoren, Den Europæiske Sammenslutning af Arbejdstagere i Træ- og Byggesektoren (EFBWW), den europæiske sammenslutning af møbelproducenter ("European Furniture Manufacturers Federation" (UEA)) og den europæiske sammenslutning af møbelindustrier ("European Furniture Industries Federation" (EFIC)).