Inhalation

Vi eksponeres for mange stoffer, herunder nanomaterialer, gennem den luft, som vi indånder. I gennemsnit indånder vi mere end 300 mio. liter luft i løbet af livet; det svarer til 120 olympiske svømmebassiner.

Vi indånder nanopartikler i mange forskellige situationer, f.eks. ved brug af kosmetik eller sprayprodukter i vores hjem eller fra udstødningsgas fra køretøjer og andre kilder.

Visse luftbårne nanopartikler er harmløse og skader ikke lungerne, mens andre derimod kan forårsage helbredsproblemer, allergiske reaktioner eller kræft. Et eksempel herpå er titandioxid, der findes i solcremer, og som mistænkes for at fremkalde kræft ved indånding. Derfor skal alle produkter, der indeholder dette stof i en mængde over en vis grænse, mærkes for at advare forbrugerne og forhindre, at de indånder det.

Forskellige former af det samme nanomateriale kan have forskellige virkninger. For eksempel kan indånding af visse former af kulstofnanorør medføre fibrose og kræft i lungerne, mens andre former ikke gør det.

For at finde ud af, om et nanomateriale kan medføre akutte eller kroniske virkninger, gennemfører forskerne både kortere- og længerevarende forsøg. Resultaterne i forsøgene kan medvirke til at håndtere de mulige risici ved nanomaterialer. De kan f.eks. vise, hvor det kan være nødvendigt med beskyttelsesudstyr for at undgå indånding af et skadeligt nanomateriale.