Eksponering for nanomaterialer gennem huden

Nanomaterialer anvendes i vid udstrækning i mange industrielle processer og indgår i en lang række forbrugerprodukter såsom kosmetik, lægemidler, pletresistent og antibakterielt tøj, sportsudstyr og rengøringsmidler. Når nanomaterialer anvendes i forbrugerprodukter, kan det potentielt medføre eksponering, indtrængning og optagelse i kroppen gennem huden, navnlig for arbejdstagere og forbrugere.

Selv om huden er ret godt beskyttet mod, at nanomaterialer kan trænge igennem den, giver det stadig anledning til bekymring, når kroppen eksponeres, da huden er et af de største organer i menneskekroppen. Videnskabsfolk diskuterer da også stadig, hvordan nanomaterialer interagerer med huden, og om de kan være skadelige for vores sundhed. Når vi er blevet eksponeret for nanomaterialer, skal de optages gennem huden, for at de kan komme ind i kroppen, og derfor er det vigtigt at klarlægge, hvilke mekanismer der gør, at de kan optages gennem huden, og hvilke faktorer der påvirker, at huden optager dem.


Hudens sundhedstilstand spiller en væsentlig rolle for, at den kan optage nanomaterialer 

Optagelsen og indtrængningen gennem huden sker i et komplekst samspil mellem partiklernes egenskaber i formuleringen og hudens tilstand.  Hvis hudens tilstand er dårlig, og der er tale om formuleringer, der gør det nemmere at trænge gennem huden, synes de også at have nemmere ved at trænge ind. 

Nanopartikler samler sig ofte i sved, hvilket kan forringe deres evne til at trænge ind i det yderste hudlag, stratum corneum. Indtrængningsgraden kan dog stadig være højere for partikler, der anvendes i en formulering, der forhindrer dem i at klumpe sig sammen. 


Jo mindre partiklerne er, jo lettere optages de

Flere undersøgelser tyder på, at partikelstørrelsen kan påvirke indtrængningen gennem huden, idet mindre partikler har lettere ved at trænge ind. Overfladeegenskaber som belægning og overfladeladning, hvor en positiv ladning medfører en højere indtrængningsgrad, kan også påvirke partiklers indtrængen gennem huden.


Der er behov for flere sammenlignende undersøgelser af optagelsen gennem huden

For at kunne belyse sammenhængen mellem nanomaterialernes egenskaber og deres potentiale for at blive optaget gennem huden er der behov for flere sammenlignende undersøgelser. Forholdet mellem nanomaterialer og deres spredning eller formulering under eksponering er meget komplekst og kan variere for hvert enkelt nanomateriale afhængigt af den anvendte formulering.