Forskning i nye værktøjer og vejledninger

EU har investeret ressourcer i at fremme forskning i nanomaterialers sikkerhed. Hertil hører udvikling af nye værktøjer og vejledninger i vurdering af eksponeringen for nanomaterialer gennem hele deres livscyklus. Med disse udviklinger vil tilsynsmyndigheder, industri og fagfolk inden for sundhed og sikkerhed kunne reducere de eksisterende usikkerheder omkring måling og vurdering af eksponering for nanomaterialer. De vil desuden være bedre rustet til at være på forkant med nye problemer, der kan opstå, når der udvikles nye nanomaterialer og fremstillingsmetoder.

Europæiske forskningsprojekter kan derudover identificere nye udfordringer, som endnu ikke afspejles i den nuværende vejledning, eller udvikle nye eksperimentelle måle- og kontrolværktøjer for eksponering for nanomaterialer på arbejdsstedet. Efterhånden som disse projekter skrider frem, kan myndigheder og industri tage nogle af deres resultater i brug til at forbedre eksponeringsvurderingen og risikostyringen for nanomaterialer på arbejdsstedet.

Nedenfor er givet en ikke-udtømmende liste over forskningsprojekter på området.

 

More information