Vejledning og værktøjer for arbejdstagere

Fremstillingen og anvendelsen af et stigende antal nanomaterialer er under opskalering fra laboratoriet til industrielle omgivelser, hvilket øger potentialet for eksponering for nanomaterialer på arbejdsstedet. Både den videnskabelige og praktiske udvikling går hurtigt inden for måling og vurdering af arbejdstageres eksponering for nanomaterialer. Skønt der tilbagestår videnskabelig usikkerhed omkring vurderingen af eksponering på arbejdspladsen, har EU allerede udarbejdet vejledninger og sikkerhedsstandarder til beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.
 

Vejledninger

 

Guidance on the protection of the health and safety of workers from potential risks related to nanomaterials at workVejledning om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed mod potentielle risici i forbindelse med nanomaterialer på arbejdsstedet ("Guidance on the protection of the health and safety of workers from the potential risks related to nanomaterials at work")

Vejledningen fastlægger en syv-trins risikovurdering og risikostyring med råd til arbejdsgivere, arbejdstagere og sundheds- og sikkerhedspersonale med henblik på, at de forskellige europæiske direktiver inden for nanomaterialer og nanoteknologi finder korrekt anvendelse på arbejdsstedet. Vejledningen indeholder et bilag med en liste over vejledninger om nanomaterialer på arbejdsstedet, der er udstedt af de enkelte medlemsstater på deres respektive sprog.
 

 

Sikkerheden ved arbejde med industrielt fremstillede nanomaterialer: vejledning for arbejdstagereSikkerheden ved arbejde med industrielt fremstillede nanomaterialer: vejledning for arbejdstagere

Vejledningen giver nyttige oplysninger til arbejdstagere, der kan blive eksponeret for nanomaterialer, herunder:

  • forenklet information om de potentielle risici ved nanomaterialer på arbejdsstedet
  • hvordan arbejdstagere kan blive eksponeret for nanomaterialer
  • et hierarki af risikostyrings- og kontrolmuligheder
  • eksempler på risikohåndteringsforanstaltninger for nanomaterialer.
     

Værktøjer

EU-OSHA: E-fakta 72: Værktøjer til forvaltning af nanomaterialer på arbejdsstedet, og forebyggende foranstaltningerDer findes allerede en række værktøjer, der kan være nyttige ved risikovurdering og håndtering af nanomaterialer på arbejdsstedet. Værktøjerne hjælper med at håndtere usikkerheder og begrænsninger, som skyldes manglende oplysninger om farerne ved nanomaterialer. Nogle af værktøjerne er webbaserede og interaktive, mens andre indgår i vejledende dokumenter eller andre publikationer.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) har offentliggjort et kort e-fakta, der beskriver de tilgængelige værktøjer og omtaler deres fordele og begrænsninger.