Afsluttede og planlagte REACH-stofvurderinger af nanomaterialer

 

Stof Medlemsstat Betænkeligheder År Status
Syntetisk amorf silica, siliciumdioxid Nederlandene Andre eksponerings-/risikobaserede betænkeligheder, andre farebaserede betænkeligheder 2015 Færdig

DKlageudvalgets afgørelse af 30. juni 2017
Sølv (Nano) Nederlandene Stort (samlet) mængdeinterval, andre eksponerings-/risikobaserede betænkeligheder, andre farebaserede betænkeligheder, udbredt anvendelse 2015 Færdig
Zinkoxid Tyskland Andre farebaserede betænkeligheder, forbrugeranvendelse, miljøeksponering, andre eksponerings-/risikobaserede betænkeligheder, udbredt anvendelse 2016 Igangværende
Grafit og flervæggede kulstofnanorør (MWCNT'er), syntetisk grafit i rørform Tyskland Formodet kræftfremkaldende, andre farebaserede betænkeligheder, forbrugeranvendelse, kumulativ eksponering, miljøeksponering, udbredt anvendelse 2018 Igangværende
Ceriumdioxid Tyskland Formodet kræftfremkaldende, formodet mutagent, andre farebaserede betænkeligheder, kumulativ eksponering, miljøeksponering, udbredt anvendelse 2019 Trukket tilbage
Carbon black Frankrig Kræftfremkaldende, formodet reproduktionstoksisk, forbrugeranvendelse, kumulativ eksponering, eksponering af følsomme befolkningsgrupper, eksponering af arbejdstagere, stort (samlet) mængdeinterval, udbredt anvendelse 2019 CoRAP-stof, vurderingsår 2024
Titandioxid Frankrig Reproduktionstoksisk, formodet sensibiliserende stof, forbrugeranvendelse, eksponering af følsomme befolkningsgrupper, stort (samlet) mængdeinterval, udbredt anvendelse 2019 Igangværende