WHO

World Health Organisation logo

WHO er ved at undersøge risikoen fra kemikalier over for befolkningen på globalt plan. For nanomaterialer har WHO fokuseret på de mulige virkninger af eksponering af arbejdstagere for nanomaterialer.

WHO er i færd med at udarbejde retningslinjerne "Protecting Workers from Potential Risks of Manufactured Nanomaterials" (beskyttelse af arbejdstagere mod potentielle risici fra fremstillede nanomaterialer). Disse retningslinjer har til formål at forbedre arbejdsmiljø og -sikkerhed for arbejdstagere, der kan blive udsat for nanomaterialer i et bredt udsnit af industrielle og sociale omgivelser.

Retningslinjerne vil omhandle risikovurdering og risikostyring og vil opstille anbefalinger til forbedring af arbejdssikkerheden og beskyttelse af arbejdstageres helbred i forbindelse med anvendelse af nanomaterialer i alle lande, men navnlig i lande med lav- og mellemindkomst.