UNEP og UNITAR

United Nations logo

UNEP og UNITAR har stærkt fokus på kapacitetsopbygning i udviklede lande og udviklingslande.

Sammen med "Inter-Organisation Programme for the Sound Management of Chemicals" (IOMC) (det interorganisatoriske program for forsvarlig kemikalieforvaltning) er der i de seneste fem år afholdt en række regionale workshopper, der skal øge kendskabet til, hvordan man på nationalt plan kan varetage risikovurdering og forvaltning af disse materialer.

Dette arbejde har desuden givet landene lejlighed til at bidrage økonomisk til at styrke udviklingslandenes kapacitet til at håndtere sikkerhedsspørgsmål vedrørende nanomaterialer.