Sølvnanoformers virkninger på miljøet

EU's kemikalieforordning REACH er blevet brugt til at generere yderligere oplysninger om nanomaterialers egenskaber. Nanomaterialer af sølv anvendes i en række forbrugerprodukter såsom tøj, medicinske beklædningsgenstande og kosmetik på grund af antimikrobielle egenskaber, der holder materialerne rene og derved kan medvirke til at gøre dem mere holdbare.

 

Manglende oplysninger om miljøvirkningerne af nanoformer af sølv

For at undersøge sølvnanomaterialers mulige virkninger på miljøet besluttede Nederlandene at medtage sølv i REACH-stofvurderingsprocessen i 2014. Ved stofvurdering fastslås det, om et stof udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet.

Virksomheder, der registrerer sølv i henhold til REACH, har hævdet, at den ioniserede form af sølv kunne betragtes som det værst tænkelige scenarie ved vurderingen af risiciene for miljøet. Myndighederne havde på den anden side dokumentation for, at nanoformer af sølv i nogle tilfælde var mere skadelige for miljøet end de ioniserede former. Situationen blev yderligere kompliceret af manglen på tilstrækkelige oplysninger fra virksomhederne om identiteten af de sølvnanoformer, der var på markedet i EU.

 

Hvilke yderligere oplysninger blev der anmodet om?

En omfattende vurdering af de foreliggende oplysninger om sølv førte til en afgørelse om stofvurdering i juli 2016. Virksomheder, der registrerede sølvnanoformer, blev anmodet om at forelægge:

  • en præcisering af, hvilke specifikke sølvnanoformer, der var omfattet af deres registrering, og
  • supplerende oplysninger om sølvnanoformernes fysisk-kemiske egenskaber.


Virksomhederne blev desuden anmodet om at give oplysninger om følgende miljømæssige egenskaber af sølvnanoformer:

  • toksicitet over for alger
  • langtidstoksicitet over for vandlevende hvirvelløse dyr, og
  • toksicitet over for jordlevende mikroorganismer.

For alle de ønskede tests fik registranterne detaljerede anvisninger om, hvordan undersøgelsen skulle udføres for at skelne mellem virkningerne af sølvnanoformer og ioniseret sølv og sikre, at testen blev udført på en måde, der er egnet til vurdering af nanomaterialer.

Ud over oplysningerne om økotoksikologiske farer blev registranterne anmodet om at give oplysninger om anvendelserne for hver enkelt nanoform, så der kunne foretages en fyldestgørende vurdering af risiciene.

 

Hvad er resultatet?

Registranterne skulle give oplysninger om karakteriseringen af deres sølvnanoformer, resultaterne af deres økotoksikologiske undersøgelser og anvendelsen af nanoformerne inden udgangen af juli 2017. Nederlandene har 12 måneder fra modtagelsen af de supplerende oplysninger til at vurdere dem og tage stilling til det videre forløb.