Glavna sigurnosna pitanja koja se obrađuju u različitim istraživačkim projektima

Procjena sigurnosti i toksičnosti nanomaterijala složena je i uključuje mnogo aspekata. Kako bi mogli zajamčiti sigurnu uporabu nanomaterijala, znanstvenici se bave brojnim važnim pitanjima. Svako od njih predstavlja važan dio slagalice:

  • fizičko-kemijska svojstva nanomaterijala: koji je način prikladan za mjerenje parametara kao što su veličina, oblik, topljivost i druga svojstva
  • utjecaj nanomaterijala na zdravlje ljudi i okoliš
  • sudbina okoliša: što se događa s nanomaterijalima u okolišu 
  • izloženost i modeliranje izloženosti: kako su ljudi, a kako okoliš izloženi nanomaterijalima kako se ta izloženost može mjeriti i modelirati
  • siguran dizajn: kako dizajnirati nanomaterijale koji će biti sigurni već u ranim fazama istraživanja i razvoja proizvoda

Naposljetku, jedan od važnih ishoda tih istraživanja jest standardizacija metodologije za ispitivanje svojstava nanomaterijala. U samoj je prirodi istraživačkih projekata da se u njima koriste i razvijaju nove metode i tehnike za rješavanje znanstvenih pitanja. Međutim, regulatori u pravilu primjenjuju usklađene smjernice OECD-a za ispitivanje ili druge međunarodno priznate i provjerene metode ispitivanja.

Kako bi se steklo povjerenje u regulatore diljem svijeta, nove tehnike i metode razvijene u laboratorijima treba uskladiti i standardizirati. Za to je potrebna čvrsta suradnja među različitim znanstvenicima i regulatorima diljem svijeta.

Categories Display