Nanomaterijali u svakodnevnom životu

 

Nanomaterijali se upotrebljavaju u gotovo svim industrijskim sektorima i kategorijama proizvoda, neovisno o tome radi li se kozmetičkim proizvodima, industrijskim kemikalijama ili lijekovima.

Zbog njihove široke uporabe, potrošači, radnici i okoliš mogu im biti izloženi na mnogo različitih načina.

Radnici u proizvodnom procesu rukuju njima kao sirovim materijalima. Kad se obrade tijekom životnog ciklusa u raznim daljnjim primjenama, mnogo više ljudi upotrebljavat će ih u proizvodima kao što su boje ili u predmetima, primjerice pisačima. Postoji razlika između onih proizvoda i predmeta koji su proizvedeni nanotehnologijom i onih koji pri upotrebi i dalje sadrže slobodne nanočestice.

Općenito se podrazumijeva da se nanomaterijali smatraju tvarima poput bilo kojih drugih tvari. To je točno i za njihov status u regulatornom kontekstu.

Definicija tvari toliko je široka da obuhvaća sve oblike tvari, uključujući i čestice na nanoskali 1 – 100 nm (tj. nanomaterijale). Međutim, u usporedbi s drugim tvarima nanomaterijali se mogu ponašati različito ne samo kad se upotrebljavaju u proizvodima ili predmetima, već i iz perspektive procjene rizika.

Zbog toga možda postoji potreba za razlikovanjem nanomaterijala od drugih većih čestica u kontekstu procjene rizika i upravljanja rizicima.