Pigmenti

Pigmenti

Pigmenti su netopljive kemikalije, bilo organske ili anorganske, koje se upotrebljavaju za bojenje različitih proizvoda na tržištu EU-a. Sastoje se od nekoliko kemikalija, neke od kojih su nanomaterijali. Veličina pigmentnih čestica može imati važnu ulogu u svojstvima tih kemikalija.

Nanomaterijali, kao što su koloidne čestice zlata za zamućivanje stakla, upotrebljavali su se stotinama godina te se mogu pronaći u zamućenim prozorskim staklima mnogih povijesnih zgrada diljem Europe. Nanomaterijali u pigmentima mogu se pronaći u nizu različitih proizvoda, boja, premaza, tiskarskih boja i kozmetičkih proizvoda.

Odrediti koji su pigmenti nanomaterijali važan je znanstveni i regulatorni izazov, kao što je to slučaj za nanomaterijale općenito. Stavljanje pigmenata, uključujući nanomaterijala u pigmentima, na tržište EU-a uređeno je različitim uredbama, između ostalog uredbom REACH, i ovisno o slučaju, uredbama EU-a o kozmetičkim proizvodima i hrani.