Nanomaterijali

 

Što su nanomaterijali? To su čestice koje su toliko male da ih možemo vidjeti samo mikroskopom. Nanomaterijali se nalaze svugdje. Nalaze se u samoj prirodi i lako ih raznosi vjetar, kao primjerice pelud i pijesak. No sve su više prisutni u našem svakodnevnom životu u potrošačkim proizvodima. Zbog činjenice da su mali ponekad se ponašaju drugačije nego li iste tvari većih dimenzija, što može utjecati na potencijalni rizik.

Nanomaterijali se općenito smatraju česticama približne veličine od 1 do 100 nanometara (nm). Međutim, u regulatornom kontekstu veličina nije jedina stvar koja je bitna, već su bitni i drugi aspekti koje treba utvrditi prije nego što se određeni materijal može smatrati „nanomaterijalom”.

 

 

 

U pravnom kontekstu Europska komisija dala je preporuku o tome kako definirati nanomaterijal isključivo na temelju veličine sastavnih čestica materijala, bez obzira na opasnost ili rizik. Tom su definicijom obuhvaćeni prirodni, slučajni ili proizvedeni materijali i ona predstavlja temelj provedbe regulatornih odredaba za tu skupinu materijala. Međutim, u nekim zakonodavnim područjima pokretač pravnih obveza za nanomaterijale jest činjenica da oni mogu imati drugačija svojstva u usporedbi s većim česticama.

Nanomaterijali se stvaraju i u prirodi, primjerice, u prašini ili vulkanskom pepelu. Mogu slučajno nastati i putem ljudskih aktivnosti (npr. ispušni plinovi automobila, paljenje svijeća). Već dugo godina neki se nanomaterijali proizvode industrijski. Uz pomoć znanosti sada možemo i proizvesti takve čestice ili materijale inženjeringom na razni atoma (postupci „odozdo prema gore”).

 

Brzo širenje

Zbog svoje veličine nanomaterijali mogu imati jedinstvena kemijska, fizikalna, električna i mehanička svojstva koja su izraženija nego u istih materijala bez nanooblika (često se zovu tvarima u rasutom stanju). Ta svojstva mogla bi ih učiniti osobito prikladnima za mnogo primjena. Isti nanomaterijal može imati mnogo nanooblika ovisno o razlikama u veličini, obliku sastavnih čestica, površinskih izmjena ili površinskih obrada.

Nanotehnologija se brzo širi i velik broj proizvoda za svakodnevnu uporabu na europskom tržištu sadrži nanomaterijale. Pogledajmo primjerice razvoj boljih i učinkovitijih baterija, površinskih premaza, antibakterijske odjeće, kozmetike i prehrambenih proizvoda.

Nanomaterijali nude i značajne tehničke i komercijalne mogućnosti. Europska komisija proglasila je nanotehnologiju ključnom razvojnom tehnologijom. Predviđa se da će stručnost i znanje u tom području imati ključnu ulogu u budućem gospodarskom rastu unutar EU-a.

Međutim, uslijed brzog povećanja primjene nanomaterijala, u kombinaciji s njihovim posebnim svojstvima, postavljaju se pitanja o njihovom mogućom učinku na zdravlje i okoliš. Jasno je da postoji potreba za odgovarajućom procjenom i upravljanjem svim potencijalnim rizicima tih novih materijala, a posebice učinkom izmjene površine tih čestica.