Nanomaterijali

Nanomaterijali se općenito smatraju česticama približne veličine od 1 do 100 nanometara (nm). Međutim, u regulatornom kontekstu veličina nije jedina stvar koja je bitna, već su bitni i drugi aspekti koje treba utvrditi prije nego što se određeni materijal može smatrati „nanomaterijalom”.

Illustration of nanomaterial size

U pravnom kontekstu Europska komisija dala je preporuku o tome kako definirati nanomaterijal isključivo na temelju veličine sastavnih čestica materijala, bez obzira na opasnost ili rizik. Tom su definicijom obuhvaćeni prirodni, slučajni ili proizvedeni materijali i ona predstavlja temelj provedbe regulatornih odredaba za tu skupinu materijala. Međutim, u nekim zakonodavnim područjima pokretač pravnih obveza za nanomaterijale jest činjenica da oni mogu imati drugačija svojstva u usporedbi s većim česticama.

Nanomaterijali se stvaraju i u prirodi, primjerice, u prašini ili vulkanskom pepelu. Mogu slučajno nastati i putem ljudskih aktivnosti (npr. ispušni plinovi automobila, paljenje svijeća). Već dugo godina neki se nanomaterijali proizvode industrijski. Uz pomoć znanosti sada možemo i proizvesti takve čestice ili materijale inženjeringom na razni atoma (postupci „odozdo prema gore”).

Brzo širenje

Zbog svoje veličine nanomaterijali mogu imati jedinstvena kemijska, fizikalna, električna i mehanička svojstva koja su izraženija nego u istih materijala bez nanooblika (često se zovu tvarima u rasutom stanju). Ta svojstva mogla bi ih učiniti osobito prikladnima za mnogo primjena. Isti nanomaterijal može imati mnogo nanooblika ovisno o razlikama u veličini, obliku sastavnih čestica, površinskih izmjena ili površinskih obrada.

Nanotehnologija se brzo širi i velik broj proizvoda za svakodnevnu uporabu na europskom tržištu sadrži nanomaterijale. Pogledajmo primjerice razvoj boljih i učinkovitijih baterija, površinskih premaza, antibakterijske odjeće, kozmetike i prehrambenih proizvoda.

Nanomaterijali nude i značajne tehničke i komercijalne mogućnosti. Europska komisija proglasila je nanotehnologiju ključnom razvojnom tehnologijom. Predviđa se da će stručnost i znanje u tom području imati ključnu ulogu u budućem gospodarskom rastu unutar EU-a.

Međutim, uslijed brzog povećanja primjene nanomaterijala, u kombinaciji s njihovim posebnim svojstvima, postavljaju se pitanja o njihovom mogućom učinku na zdravlje i okoliš. Jasno je da postoji potreba za odgovarajućom procjenom i upravljanjem svim potencijalnim rizicima tih novih materijala, a posebice učinkom izmjene površine tih čestica.

Categories Display