Izloženost nanomaterijalima

Ključni aspekt svake procjene rizika opasnih tvari jest procjena izloženosti tim tvarima. To je zato što iako kemikalija može predstavljati određene opasnosti za zdravlje, opasnosti se ne ostvaruju osim ako ljudi nisu izloženi kemikaliji. To se načelo isto tako odnosi na nanomaterijale. Stoga je važno razumjeti mogu li i kako ljudi biti izloženi nanomaterijalima u svakodnevnom životu, uključujući na radnom mjestu i kod kuće.

Nanomaterijali se po svojoj prirodi drže zajedno kako bi oblikovali veće oblike pod nazivom agregati i aglomerati, što utječe na to kako djeluju u dodiru s npr. plućnim tkivom.

Osim toga, u mnogim proizvodima koji su trenutačno na tržištu nanomaterijali su ugrađeni u različite matrice, što utječe na njihovu dostupnost za korisnika ili okoliš.

No, mogu li se nanomaterijali osloboditi iz takvih matrica i koliko se lako nanomaterijali izdvajaju iz većih agregata i aglomerata? Već postoji opći okvir za utvrđivanje otpuštanje nanomaterijala iz prahova (ISO/TS 12025:2012).

U tijeku su dodatna istraživanja za razvoj novih alata kao što su osobni monitori za mjerenje izloženosti nanočesticama na radu.

Categories Display