Istraživanje novih alata i smjernice

EU ulaže sredstva u unapređivanje istraživanja sigurnosti nanomaterijala. To obuhvaća razvoj novih alata i smjernica za ocjenjivanje izloženosti nanomaterijalima tijekom njihova čitavog životnog ciklusa. Ove spoznaje omogućit će regulatorima, industriji i stručnjacima za zdravlje i sigurnost da smanje postojeće nesigurnosti u pogledu upravljanja izloženošću i ocjenjivanja nanomaterijala. Također će imati bolje alate kako bi imali spremna rješenja za nove probleme koji mogu nastati razvojem novih nanomaterijala i proizvodnih metoda.

U okviru europskih istraživačkih projekata možda će se utvrditi i novi izazovi koji još nisu predmetom postojećih smjernica ili razviti novi eksperimentalni alati za mjerenje i kontrolu izloženosti nanomaterijalima na radnom mjestu. Kako ti projekti budu napredovali, neke od njihovih rezultata možda će prihvatiti nadležna tijela i industrija radi poboljšanja ocjenjivanja izloženosti i upravljanja rizikom od nanomaterijala na radnom mjestu.

U nastavku je dostupan nepotpuni popis istraživačkih projekata u tom području.

 

More information