Smjernice i alati za radnike

Proizvodnja i uporaba sve većeg broja nanomaterijala povećava se i prelazi iz laboratorija u industrijsku okolinu, čime raste i mogućnost izlaganja nanomaterijalima na radnom mjestu. Znanost i praksa mjerenja i ocjenjivanja izloženosti radnika nanomaterijalima brzo se razvijaju. Iako i dalje postoje znanstvene neizvjesnosti u pogledu ocjene izloženosti na radnom mjestu, EU je već razvio smjernice i sigurnosne norme za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika.
 

Smjernice

 

Smjernice o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od potencijalnih rizika povezanih s nanomaterijalima na radnom mjestuSmjernice o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od potencijalnih rizika povezanih s nanomaterijalima na radnom mjestu

U smjernicama je utvrđen pristup ocjeni rizika i upravljanju rizikom u sedam koraka i izneseni su savjeti za poslodavce, radnike i stručnjake u području zdravlja i sigurnosti kako bi se zajamčila ispravna primjena različitih europskih direktiva u području nanomaterijala i nanotehnologije na radnom mjestu. Smjernice sadrže prilog u kojem su navedene smjernice o nanomaterijalima na radnom mjestu koje su izdale pojedine države članice na svojim jezicima.
 

 

Siguran rad s proizvedenim nanomaterijalima: smjernice za radnikeSiguran rad s proizvedenim nanomaterijalima: smjernice za radnike

Smjernice donose korisne informacije za radnike koji su možda izloženi nanomaterijalima, uključujući:

  • pojednostavljene informacije o potencijalnim rizicima od nanomaterijala na radnom mjestu
  • kako radnici mogu biti izloženi nanomaterijalima
  • hijerarhiju mogućnosti upravljanja rizikom i kontrole rizika i
  • primjene mjera za upravljanje rizikom za nanomaterijale.
     

Alati

EU-OSHA: E-činjenica 72.: Alati za upravljanje nanomaterijalima na radnom mjestu i preventivne mjereVeć postoje brojni alati koji mogu pomoći u ocjeni rizika i upravljanju rizikom od nanomaterijala na radnom mjestu. Ti alati pomažu u suočavanju s neizvjesnostima i ograničenjima nastalima zbog manjka informacija o opasnostima nanomaterijala. Neki su od alata mrežni i interaktivni, dok su drugi navedeni u smjernicama ili drugim publikacijama

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) objavila je kratki e-dokument s činjenicama u kojem su navedeni dostupni alati i raspravlja se o njihovim koristima i ograničenjima.