Okoliš

Danas se suočavamo s ozbiljnim okolišnim izazovima, kao što su opasnosti za čisti zrak i vodu za piće te zdravo tlo. Nanomaterijali pokazuju veliki potencijal za primjene u obradi zraka i vode radi učinkovitijeg smanjenja onečišćenja. Koje koristi već donose za društvo i što možemo očekivati od razvoja u budućnosti?

Postoje brojni načini na koje nam nanomaterijali i nanotehnologija mogu pomoći u rješavanju nekih od globalnih okolišnih izazova s kojima smo suočeni. Neke od tih tehnologija već postoje, dok se druge i dalje razvijaju.

Postojeće primjene obuhvaćaju:

  • uklanjanje štete u vodi zagađenoj teškim metalima
  • uklanjanje zagađivača iz ispušnih plinova automobila upotrebom nanomaterijala velike površine u katalitičkim pretvaračima
  • uporaba aditiva za gorivo na bazi nanomaterijala radi poboljšanja učinkovitosti izgaranja goriva
  • čišćenje izljeva nafte
  • smanjenje emisija i potrošnje goriva korištenjem lakših materijala na bazi nanotehnologije
  • površine sa sposobnošću samočišćenja koje mogu razbijati zagađivače.

Nanomaterijali i nanotehnologija također imaju ulogu u stvaranju i čuvanju čiste energije, što može doprinijeti smanjenju emisija ugljikova dioksida nastalih sagorijevanjem fosilnih goriva. Nanomaterijali se mogu upotrebljavati za poboljšanje učinkovitosti solarnih ploča te u proizvodnji baterija visokog kapaciteta koje olakšavaju skladištenje električne energije i omogućavaju proizvodnju električnih automobila za dulje vožnje.

Kao i sa svim novim materijalima i tehnologijama, postoje potencijalne opasnosti i rizici koje valja ispitati i procijeniti kako bi se našem društvu omogućilo da iskoristi koristi nanomaterijala, smanjujući pritom potencijalnu štetu za ljudsko zdravlje i okolinu.