Lijek

Lijekovi u obliku tabletaNanomedicina jest primjena nanotehnologije u liječenju i dijagnozi bolesti. Za što se mogu upotrebljavati, koje koristi donose i kamo nas vodi napredak u nanomedicini?

Lijekovi se razvijaju i stavljaju na tržište radi sprječavanja, liječenja ili tretiranja simptoma bolesti ili zdravstvenog stanja. Sadrže djelatnu tvar koja liječi bolest ili ublažava njezine simptome, kao i aktivne sastojke, koji se nazivaju pomoćnim tvarima, a pomažu u dobivanju željene teksture, stabilnosti ili oblika lijeka. Uzmimo kao primjer tabletu ibuprofena, koji je čest analgetik: ibuprofen je djelatna tvar koja djeluje kao inhibitor enzima koji sudjeluje u sintezi molekula koje uzrokuju upalu, bol i groznicu, dok se za izradu tablete mogu upotrijebiti pomoćne tvari kao što su škrob, laktoza ili silika.
 

Koja je razlika između nanolijekova i tradicionalnih lijekova?

Nanolijekovi su molekularni sustavi sastavljeni od nekoliko različitih dijelova, djelatne tvari i jedne ili više pomoćnih tvari ili drugih materijala obrađenih na nanorazini radi optimiranja različitih funkcija. Dosad se nanotehnologija većinom primjenjivala u svrhu poboljšanja fizikalno-kemijskih svojstava djelatne tvari. Primjerice, može se upotrebljavati za poboljšanje topljivosti tvari, ali i kako bi se omogućio prolazak tvari kroz imunosni sustav kako bi ostala u krvotoku dovoljno dugo da ispuni svoju funkciju. Brojni kandidati za lijekove koje svake godine sintetiziraju farmaceutske kompanije pokazuju slabu topljivost u vodi. Slabo topljivom lijeku bit će potrebno puno vremena da se rastopi u želucu, čime se smanjuju njegovi farmakološki učinci kad se daje na usta. Nanotehnologija može ponuditi rješenje i za takve probleme.

Nanotehnologija može pomoći u isporuci lijeka upravo u one stanice ili organe u kojima je najpotrebniji. Nanomaterijali se mogu upotrebljavati kao nosači djelatnih tvari koje se inače ne bi mogle primijeniti zbog visoke toksičnosti, primjerice nekih lijekova protiv raka, na način da usmjeravaju njihovu isporuku samo u određena područja. Tako se stvara prilika za razvoj lijekova koji su manje toksični, a snažniji.

Nanolijekovi prolaze isti postupak podrobne procjene neškodljivosti i davanja odobrenja kao i svi ostali farmaceutski proizvodi u EU-u. Europska agencija za lijekove (EMA) daje savjete o postupku izdavanja odobrenja i smjernice za razvoj lijekova u području nanotehnologije.