Budućnost nanotehnologije

A finger pressing a button, which says "innovation"

Nanotehnologija je znanost u nastajanju, a u budućnosti se očekuje njezin brz i snažan razvoj. Predviđa se da će znatno doprinijeti gospodarskom rastu i stvaranju novih radnih mjesta u EU-u u nadolazećim desetljećima.

Znanstvenici predviđaju da će nanotehnologija imati četiri različite faze napretka, tj. generacije. Danas se primjenjuje prva ili možda druga generacija nanomaterijala.

Prva generacija odnosi se na znanost o materijalima i poboljšanja svojstava koja se postižu uvođenjem „pasivnih nanostruktura”. To mogu biti premazi i/ili upotreba ugljikovih nanocjevčica za jačanje plastike.

U drugoj se generaciji primjenjuju aktivne nanostrukture, primjerice zbog bioaktivnosti, kako bi se proizveli lijekovi za ciljanu stanicu ili organ. To bi se moglo postići premazivanjem nanočestice određenim proteinima.

Složenost je sve veća u trećoj i četvrtoj generaciji, počevši od naprednog nanosustava, npr. za nanorobotiku, do molekularnog nanosustava za nadzor rasta umjetnih organa u četvrtoj generaciji nanomaterijala.

 

Siguran dizajn nanomaterijala

Znanstvenici trenutačno istražuju mogućnosti razvoja koncepta „sigurnog dizajna” nanomaterijala. Temeljna pretpostavka glasi: umjesto da se ispituje sigurnost nanomaterijala nakon što ih se već stavi na tržište, procjena sigurnosti trebala bi biti dio faze dizajna i inovacija u postupku razvoja nanomaterijala.

Time se poduzećima nastoji zajamčiti troškovno učinkovitije upravljanje rizikom u ranim fazama razvoja procesa i/ili proizvoda.

Categories Display