Uredba o biocidnim proizvodima (BPR) i nanomaterijali

Uredba o biocidnim proizvodima (BPR) sadrži određene odredbe o nanomaterijalima. Odredbe se primjenjuju na proizvode i tvari koji ispunjavaju kriterije definirane u Uredbi BPR. Te se definicije temelje na preporuci Komisije o definiciji nanomaterijala.

Te se odredbe primjenjuju na aktivne i neaktivne tvari sa sljedećim značajkama:

  • 50 % ili više čestica veličine su između 1 i 100 nm u barem jednoj dimenziji,
  • čestice nisu vezane ili se pojavljuju kao agregati ili aglomerati.

Prema Uredbi BPR odobrenje aktivne tvari ne obuhvaća nanooblik aktivne tvari, osim kada je to izričito navedeno. Obično se mora pripremiti zasebni dosje sa svim zahtijevanim podatcima za nanooblike aktivnih tvari.

Potrebna je posebna procjena rizika kad se nanooblik aktivnih i neaktivnih tvari upotrebljava u biocidnom proizvodu. Oznaka biocidnog proizvoda mora sadržavati naziv svakog nanomaterijala i riječ „nano” u zagradama iza njega. Proizvodi koji sadrže nanomaterijale isključeni su od pojednostavljenog postupka odobrenja.

Categories Display