UNEP i UNITAR

United Nations logo

UNEP i UNITAR izrazito su usredotočeni na izgradnju kapaciteta između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju.

U suradnji s Međuorganizacijskim programom za pravilno rukovanje kemikalijama (IOMC) u posljednjih pet godina organizirano je nekoliko regionalnih radionica čiji je cilj bilo povećanje znanja o tome kako procijeniti rizik tih materijala i upravljati njime na nacionalnoj razini.

Njihov rad predstavljao je i priliku za zemlje da financijski doprinesu povećanju kapaciteta zemalja u razvoju kako bi se one mogle nositi s pitanjima sigurnosti nanomaterijala.