Strategic Approach to International Chemicals Management

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) logo

SAICM je politički okvir za promicanje pravilnog upravljanja kemikalijama na globalnoj razini. Usko je povezan s ciljevima dogovorenima 2002. na Svjetskom sastanku na vrhu o održivom razvoju (WSSD) u Johannesburgu.

Jedan od tih ciljeva izravno se odnosio na kemikalije. On glasi: „do 2020. sve kemikalije trebaju se proizvoditi i upotrebljavati na način kojim se znatno smanjuje njihov negativan učinak na ljude i okoliš”.

U okviru SAICM-a postignut je i dogovor o „Globalnom planu djelovanja” kako bi se utvrdila strategija za ispunjavanje ciljeva WSSD-a. U tom se planu navode i mjere za nanomaterijale, primjerice olovo u bojama, endokrini disruptori i pesticidi. SAICM je utvrdio da su nanotehnologije i proizvedeni nanomaterijali političko pitanje u nastajanju.